Cenniki

Pobierz nasze najnowsze cenniki

Dokumenty i informacje

Nowy cennik od 1 września 2022 r.

Nowe cenniki publikujemy co kwartał.

Ceny w Cenniku 3 pozostają bez zmian w USD, pozostałe waluty zostały skorygowane zgodnie ze zmieniającymi się kursami.

Odnowienia licencji exising

Obecny plan cenowy (obowiązujący w momencie zakupu) zostanie zastosowany do istniejących licencji na przypomnienie o 2022 roku.

Pricelist Valid from Currency
Pricelist 3 2022-09-01 USD Download
Pricelist 3 2022-09-01 EUR Download
Pricelist 3 2022-09-01 GBP Download
Pricelist 3 2022-09-01 SEK Download
Pricelist 3 2022-09-01 CAD Download
Pricelist 3 2022-09-01 AUD Download
Pricelist 3 2022-09-01 INR Download
Pricelist 3 2022-09-01 JPY Download