EPPlus 5

Features and technical overview

Formula Calculation improvements

Improvements and new functions

  • We have rewritten parts of the Tokenizer
  • Improved handling of circular references
  • Bugs in the rounding functions of previous versions of the library have been fixed.
  • Support for using the OFFSET function in ranges, such as: "A1:OFFSET(...)", "OFFSET(...):A1" or "OFFSET(...):OFFSET(...)"

Supported functions

Functions

Compared with EPPlus 4, there are 106 new functions implemented in EPPlus 5.4 - it supports in total 262 functions (see below).

Learn more about the formula calculation capabilities of EPPlus in our developer wiki

Database

Functions
DAVERAGE
v4
DGET
v4
DSUM
v4
DCOUNT
v4
DMAX
v4
DVAR
v4
DCOUNTA
v4
DMIN
v4
DVARP
v4

Date and time

Functions
DATE
v4
ISOWEEKNUM
v4
TIMEVALUE
v4
DATEVALUE
v4
MINUTE
v4
TODAY
v4
DAY
v4
MONTH
v4
WEEKDAY
v4
DAYS
v4
NETWORKDAYS
v4
WEEKNUM
v4
DAYS360
v4
NETWORKDAYS.INTL
v4
WORKDAY
v4
EDATE
v4
NOW
v4
WORKDAY.INTL
v5.0
EOMONTH
v4
SECOND
v4
YEAR
v4
HOUR
v4
TIME
v4
YEARFRAC
v4

Engineering

Functions
BESSELI
v5.2
BITOR
v5.1
ERF.PRECISE
v5.2
BESSELJ
v5.2
BITRSHIFT
v5.1
ERFC
v5.2
BESSELK
v5.2
BITXOR
v5.1
ERFC.PRECISE
v5.2
BESSELY
v5.2
CONVERT
v5.1
HEX2BIN
v5.1
BIN2DEC
v5.1
DEC2BIN
v5.1
HEX2DEC
v5.1
BIN2HEX
v5.1
DEC2HEX
v5.1
HEX2OCT
v5.1
BIN2OCT
v5.1
DEC2OCT
v5.1
OCT2BIN
v5.1
BITAND
v5.1
DELTA
v5.1
OCT2DEC
v5.1
BITLSHIFT
v5.1
ERF
v5.2
OCT2HEX
v5.1

Financial

Functions
COUPDAYBS
v5.2
EFFECT
v5.2
PMT
v4
COUPDAYS
v5.2
FV
v5.2
PPMT
v5.2
COUPDAYSNC
v5.2
FVSCHEDULE
v5.2
PRICE
v5.2
COUPNCD
v5.2
IPMT
v5.2
PV
v5.2
COUPNUM
v5.2
IRR
v5.2
RATE
v5.2
COUPPCD
v5.2
ISPMT
v5.2
RRI
v5.2
CUMIPMT
v5.2
MIRR
v5.2
SLN
v5.2
CUMPRINC
v5.2
NOMINAL
v5.2
SYD
v5.2
DDB
v5.2
NPER
v5.2
XIRR
v5.2
DISC
v5.2
NPV
v5.2
XNPV
v5.2
DURATION
v5.2
PDURATION
v5.2
YIELD
v5.2

Information

Functions
ERROR.TYPE
v4
ISLOGICAL
v4
ISTEXT
v4
ISBLANK
v4
ISNA
v4
N
v4
ISERR
v4
ISNONTEXT
v4
NA
v4
ISERROR
v4
ISNUMBER
v4
TYPE
v4
ISEVEN
v4
ISODD
v4

Logical

Functions
AND
v4
IFNA
v4
NOT
v4
FALSE
v4
IFS
v5.0
OR
v4
IF
v4
MAXIFS
v5.3
SWITCH
v5.0
IFERROR
v4
MINIFS
v5.3
TRUE
v4

Lookup and reference

Functions
ADDRESS
v4
INDEX
v4
ROW
v4
CHOOSE
v4
INDIRECT
v4
ROWS
v4
COLUMN
v4
LOOKUP
v4
VLOOKUP
v4
COLUMNS
v4
MATCH
v4
HLOOKUP
v4
OFFSET
v4

Math and trig

Functions
ABS
v4
EXP
v4
ROUND
v4
ACOS
v4
FACT
v4
ROUNDDOWN
v4
ACOSH
v4
FACTDOUBLE
v5.1
ROUNDUP
v4
ACOT
v5.1
FLOOR
v4
SEC
v5.1
ACOTH
v5.1
FLOOR.MATH
v5.1
SECH
v5.1
ASIN
v5.1
FLOOR.PRECISE
v5.1
SERIESSUM
v5.1
ASINH
v4
GCD
v5.1
SIGN
v4
ATAN
v4
INT
v4
SIN
v4
ATAN2
v4
ISO.CEILING
v5.1
SINH
v4
ATANH
v4
LN
v4
SQRT
v4
CEILING
v4
LOG
v4
SQRTPI
v4
CEILING.MATH
v5.1
LOG10
v4
SUBTOTAL
v4
CEILING.PRECISE
v5.1
MOD
v4
SUM
v4
COMBIN
v5.1
MROUND
v5.1
SUMIF
v4
COMBINA
v5.1
ODD
v5.0
SUMIFS
v4
COS
v4
PI
v4
SUMPRODUCT
v4
COSH
v4
POWER
v4
SUMSQ
v4
COT
v5.1
PRODUCT
v4
SUMX2MY2
v5.1
COTH
v5.1
QUOTIENT
v4
SUMX2PY2
v5.1
CSC
v5.1
RADIANS
v5.1
SUMXMY2
v5.1
CSCH
v5.1
RAND
v4
TAN
v4
DEGREES
v4
RANDBETWEEN
v4
TANH
v4
EVEN
v5.0
ROMAN
v5.1
TRUNC
v4

Statistical

Functions
AVERAGE
v4
MAXA
v4
RANK.EQ
v4
AVERAGEA
v4
MEDIAN
v4
SMALL
v4
AVERAGEIF
v4
MIN
v4
STDEV
v4
AVERAGEIFS
v4
MINA
v4
STDEV.P
v4
COUNT
v4
MODE
v5.2
STDEV.S
v4
COUNTA
v4
MODE.SNGL
v5.2
STDEVP
v4
COUNTBLANK
v4
PERCENTILE
v5.2
VAR
v4
COUNTIF
v4
PERCENTILE.INC
v5.2
VAR.P
v5.2
COUNTIFS
v4
PERCENTRANK
v5.2
VAR.S
v5.2
LARGE
v4
PERCENTRANK.INC
v5.2
VARP
v4
LCM
v5.1
RANK
v4
MAX
v4
RANK.AVG
v4

Text

Functions
CHAR
v4
LEN
v4
SUBSTITUTE
v4
CLEAN
v5.0
LOWER
v4
T
v4
CONCAT
v5.0
MID
v4
TEXT
v4
CONCATENATE
v4
NUMBERVALUE
v5.0
TEXTJOIN
v5.2
EXACT
v4
PROPER
v4
TRIM
v4
FIND
v4
REPLACE
v4
UNICHAR
v5.0
FIXED
v4
REPT
v4
UNICODE
v5.0
HYPERLINK
v4
RIGHT
v4
UPPER
v4
LEFT
v4
SEARCH
v4
VALUE
v4